Narzędzia:
Numer druku Data druku Treść druku Plik
1193 4.06.2019 r. Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat przetwarzania danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych oraz wyników przeprowadzonych kontroli w 2018 roku