Narzędzia:

Nie żyje Emilia Chmielowa, działaczka polonijna

28.04.2021
Emilia Chmielowa

27 kwietnia 2021 roku zmarła Emilia Chmielowa urodzona we Lwowie 19 października 1948 roku. Współzałożycielka i od 1992 r. kierująca Federacją Organizacji Polskich na Ukrainie. Od początku zaangażowana w wiele inicjatyw na rzecz odrodzenia i konsolidacji ruchu polonijnego, integracji szkolnictwa polskiego, popularyzacji kultury i tradycji, animacji życia społecznego oraz tworzenia i utrzymywania stałych więzi z Polską. Sprawowała funkcje sekretarza Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz wiceprzewodniczącej Rady Polonii Świata, była członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu oraz członkiem Rady Przedstawicieli Ogólnoukraińskich Organizacji Pozarządowych Mniejszości Narodowych przy Państwowym Komitecie Narodowości i Religii Ukrainy. Uhonorowana wieloma odznaczeniami polskimi i ukraińskimi, w tym: odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, medalem „Pro Memoria”, odznaczeniem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – „Fundamenty Polskości”, Krzyżem Piłsudczyków, Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, sprawujący zgodnie z historyczną tradycją patronat nad Polonią i Polakami w świecie, składa Jej Bliskim wyrazy głębokiego współczucia. W osobie Pani Emilii Chmielowej tracimy orędowniczkę sprawy polskiej na Ukrainie.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Konferencja „Polki na emigracji i za granicą”

Polki są aktywnymi uczestniczkami i organizatorkami życia polonijnego – to główny wniosek z dyskusji, zorganizowanej przez komisje: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Życzenia Marszałka Senatu na Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Niech świadomość przynależności do Narodu Polskiego będzie dla Państwa zawsze powodem do dumy, a biało-czerwona flaga i orzeł biały zawsze i nierozerwalnie łączą Was z ukochaną Ojczyzną - powiedział prof. Tomasz Grodzki.

Nie żyje Barbara Kukulska, wieloletnia prezes Zjednoczenia Polskiego w RPA

17 stycznia 2021 roku zmarła Barbara Kukulska, wieloletnia prezes największej polonijnej organizacji w Republice Południowej Afryki – Zjednoczenia Polskiego w Johannesburgu.