Narzędzia:

Nie żyje Emilia Chmielowa, działaczka polonijna

28.04.2021
Emilia Chmielowa

27 kwietnia 2021 roku zmarła Emilia Chmielowa urodzona we Lwowie 19 października 1948 roku. Współzałożycielka i od 1992 r. kierująca Federacją Organizacji Polskich na Ukrainie. Od początku zaangażowana w wiele inicjatyw na rzecz odrodzenia i konsolidacji ruchu polonijnego, integracji szkolnictwa polskiego, popularyzacji kultury i tradycji, animacji życia społecznego oraz tworzenia i utrzymywania stałych więzi z Polską. Sprawowała funkcje sekretarza Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz wiceprzewodniczącej Rady Polonii Świata, była członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu oraz członkiem Rady Przedstawicieli Ogólnoukraińskich Organizacji Pozarządowych Mniejszości Narodowych przy Państwowym Komitecie Narodowości i Religii Ukrainy. Uhonorowana wieloma odznaczeniami polskimi i ukraińskimi, w tym: odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, medalem „Pro Memoria”, odznaczeniem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – „Fundamenty Polskości”, Krzyżem Piłsudczyków, Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, sprawujący zgodnie z historyczną tradycją patronat nad Polonią i Polakami w świecie, składa Jej Bliskim wyrazy głębokiego współczucia. W osobie Pani Emilii Chmielowej tracimy orędowniczkę sprawy polskiej na Ukrainie.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Senatorowie wzięli udział w Paradzie Dnia Konstytucji 3 Maja

Senatorowie Halina Bieda i Ryszard Majer wzięli udział w paradzie Dnia Konstytucji 3 Maja w Chicago, największym wydarzeniu polonijnym w Stanach Zjednoczonych.

Zastępca Szefa Kancelarii Senatu Jarosław Stolarczyk oddał hołd ostatniej Pierwszej Damie II RP Śp. Karolinie Kaczorowskiej

Ostatnia Pierwsza Dama II RP Karolina Kaczorowska spoczęła w Panteonie Wielkich Polaków w warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej

Komisja emigracji o pomocy uchodźcom z Ukrainy z Kartą Polaka

Fundacja Wolność i Demokracja, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska opracowały program - Pomoc dla Polaków z Ukrainy, który będzie finansowany z rezerwy Prezesa Rady Ministrów w kwocie 28,5 mln zł.