Narzędzia:
  • Zgłoszenie do Sejmu, dokonane w dniu: 02-03-2022
  • Zgłoszenie ważne do: 31-12-2022
  • Podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową:Radosław Redzko  (nr w rejestrze: 00477)
  • Działanie na rzecz: Dexia, Claeys, Vlaamie Media
  • Chroniony interes prawny: Przedsiębiorstwa i przemysł, środowisko, transport, energia, gospodarka cyfrowa, działania w dziedzinie klimatu, regulacje bankowe i finansowe, ustalenia dotyczące opodatkowania, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, badania naukowe i innowacje, zdrowie publiczne, współpraca międzynarodowa i rozwój.