Narzędzia:

Zgłoszenie do Sejmu, dokonane w dniu:  24-02-2021

Zgłoszenie ważne do:  31-12-2021

Podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową: Aaron (Israel) Paz  (nr w rejestrze: 00092)

Działanie na rzecz: Tel Aviv-Yafo Yach Club of Poland Paz Development &Co SA Medyczny Port Lotniczy Sp. z o.o.

Chroniony interes prawny: Transfer izraelskich technologii chroniących kurczące się zasoby wody słodkiej, rewitalizacja Morza Bałtyckiego, rozwój hotelarstwa i gastronomii w rejonie Morza Bałtyckiego. Odbudowa Wielkiej Synagogi w Warszawie, renowacja obiektów kultury chasydzkiej na terenie Europy Wschodniej. Instytucjonalna ochrona zdrowia i życia migrującym, respektowanie i wdrażanie prawa naturalnego w tym żywieniowego.