Narzędzia:

23 listopada 2001 r.

23.11.2001

23 listopada br., w Warszawie, odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Trójstronnej, w nowej ustawowo umocowanej formule.

W inauguracyjnym posiedzeniu uczestniczyli marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Borowski i Longin Pastusiak oraz premier Leszek Miller, który wręczył powołania 37 członkom komisji oraz przedstawicielom GUS, NBP i samorządu.

Inaugurując prace komisji, premier podkreślił, że otwieramy nowy rozdział w historii dialogu społecznego w Polsce. J. Miller zapewnił, że jego intencją jest "uczynić wszystko, by Komisja Trójstronna stała się instytucją efektywnego dialogu społecznego".

Zabierający głos szefowie organizacji pracodawców i związków zawodowych podkreślali dramatyzm sytuacji, w jakiej znalazła się polska gospodarka, ale i optymistycznie zapatrywali się na powodzenie dialogu społecznego na forum komisji.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

W Senacie odbyło sie spotkanie polskich i francuskich senatorów z komisji spraw zagranicznych obu państw

Polscy i francuscy senatorowie rozmawiali o priorytetach prezydencji francuskiej w Radzie UE, o sytuacji na Białorusi, o konsekwencjach wycofania wojsk USA z Afganistanu.

67. doroczna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO

Senatorowie wzięli udział w 67.dorocznej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO

W Senacie o rekomendacjach dla zmian w systemie świadczeń społecznych

W Senacie odbyła się dyskusja podsumowująca cykl debat nt. reformy systemu świadczeń emerytalnych.Ich uczestnicy sformułowali rekomendacje, które miałyby zapewnić bezpieczeństwo emerytalne Polaków.