Narzędzia:

30 listopada 2001 r.

30.11.2001

30 listopada br. wizytę w Senacie RP złożył Milosz Zeman, premier Republiki Czeskiej. Gościa przyjął marszałek Longin Pastusiak.

W czasie spotkania marszałek L. Pastusiak przedstawił sytuację polityczną w Polsce po wyborach parlamentarnych, omówił też czynniki, które miały wpływ na ich wynik. Marszałek podkreślił, że Senat, w którym 75% senatorów reprezentuje koalicję rządzącą, jest stabilnym wsparciem dla rządu.

Tematem szeroko omawianym podczas wizyty była współpraca obu krajów. Marszałek podkreślił dobre kontakty polskiej i czeskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Rozmówcy rozważali kwestię rozszerzenia NATO o kolejne państwa naszego regionu.

Podkreślono też potrzebę bliższej współpracy w sprawach związanych z zakupem nowoczesnego samolotu wojskowego. "Wspólnie można wynegocjować lepsze warunki u producenta" - powiedział marszałek.

Marszałek L. Pastusiak pogratulował Republice Czeskiej postępu w pracach na rzecz integracji z Unią Europejską. M. Zeman stwierdził, że do zakończenia procesu integracyjnego jeszcze daleka droga, ale wyraził nadzieję, że Czechy wezmą udział w wyborach do parlamentu UE w 2004 roku

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

W Senacie odbyło sie spotkanie polskich i francuskich senatorów z komisji spraw zagranicznych obu państw

Polscy i francuscy senatorowie rozmawiali o priorytetach prezydencji francuskiej w Radzie UE, o sytuacji na Białorusi, o konsekwencjach wycofania wojsk USA z Afganistanu.

67. doroczna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO

Senatorowie wzięli udział w 67.dorocznej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO

W Senacie o rekomendacjach dla zmian w systemie świadczeń społecznych

W Senacie odbyła się dyskusja podsumowująca cykl debat nt. reformy systemu świadczeń emerytalnych.Ich uczestnicy sformułowali rekomendacje, które miałyby zapewnić bezpieczeństwo emerytalne Polaków.