Narzędzia:

Wizyta delegacji Stałej Komisji ds. Mediów Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej

sprawy międzynarodowe 07.09.2022
Delegacja Stałej Komisji ds. Mediów czeskiego Senatu/ fot. Hubert Pielas, Kancelaria Senatu

W dniach 6-7 września 2022 r. przebywała w Warszawie delegacja Stałej Komisji ds. Mediów Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej. W skład delegacji weszli senator David Smoljak, wiceprzewodniczący Komisji oraz senator Jan Žaloudík, członek komisji.

W dniu 6 września br. czeska delegacja spotkała się z przedstawicielami Komisji Kultury i Środków Przekazu Senatu RP. W spotkaniu uczestniczyli Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz Wiceprzewodniczący Komisji senator Jan Maria Jackowski. Kolejnego dnia, 7 września br., delegację Stałej Komisji ds. Mediów Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej przyjął Przewodniczący senackiej Grupy Polsko-Czeskiej senator Aleksander Szwed i członkowie Grupy – senator Wojciech Piecha oraz senator Ewa Gawęda. Podczas obydwu spotkań rozmawiano na temat regulacji prawnych dotyczących mediów publicznych, w szczególności wymieniono się doświadczeniami w zakresie powoływania władz mediów publicznych, zasad działalności tych mediów oraz sposobów ich finansowania w Polsce i Czechach. Rozmówcy omówili także sprawy związane ze współpracą bilateralną między obydwoma krajami, w tym zagadnienia dotyczące współpracy regionalnejna terenach przygranicznych.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Przedstawiciele Senatu RP na gali Medalu Wolności Słowa w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku

W rozdaniu wyróżnień uczestniczyli Wicemarszałkowie Senatu RP Bogdan Borusewicz i Gabriela Morawska-Stanecka oraz senatorowie Sławomir Rybicki i Wadim Tyszkiewicz.

Uchwała komisji ds. klimatu w sprawie katastrofy ekologicznej na rzece Odrze

Komisja ds. klimatu na posiedzeniu 18 sierpnia br. przyjęła uchwałę, w której wnioskuje o przeprowadzenie przez NIK kontroli doraźnej w resortach i instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska w związku ze skażeniem Odry.

Uroczystości powstańcze w Warszawie z udziałem przedstawicieli Senatu

Senatorowie Barbara Borys-Damięcka i Kazimierz Michał Ujazdowski oddali hołd ludności cywilnej na warszawskiej Woli, a Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski wziął udział w upamiętnieniu wyzwolenia obozu „Gęsiówka”.