Narzędzia:

Posiedzenie Polskiej Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji

24.03.2021
fot. Anna Strzyżak, Kancelaria Sejmu

W dniu 19 marca br. odbyło się w formule hybrydowej spotkanie Polskiej Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji, w którym uczestniczyły reprezentujące Senat członkinie Delegacji - Alicja Chybicka i Magdalena Kochan.

Posiedzeniu przewodniczyła stojąca na czele Delegacji Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska.

Członkowie Delegacji dyskutowali o bieżącej sytuacji w Gruzji i trwającym w tym kraju kryzysie politycznym. Do dyskusji zaproszono również posłów i senatorów członków Polsko-Gruzińskiej Grupy Parlamentarnej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele kierownictwa Departamentu wschodniego MSZ oraz ambasador RP w Tbilisi, pan Mariusz Maszkiewicz. 

Na zakończenie spotkania Polska delegacja do ZP przyjęła jednogłośnie tekst stanowiska na temat bieżącej sytuacji w Gruzji. 

 

                                                                                                               Stanowisko 

Polskiej Delegacji do

Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji

w sprawie bieżącej sytuacji w Gruzji.

                                                                   Warszawa, dnia 19 marca 2021 r.

 

Mając na uwadze Porozumienie o Partnerstwie Strategicznym pomiędzy Marszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkiem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Przewodniczącym Parlamentu Gruzji zawartym w Warszawie w dniu 18 grudnia 2017 r.

uznając silne więzi łączące obydwa narody, oparte na wspólnocie wartości i interesów wynikających z politycznych, społecznych i gospodarczych związków oraz bliskości kulturowej; 

podkreślając przywiązanie gruzińskiego społeczeństwa do wartości demokratycznych:

odnotowujemy powrót stron sporu politycznego w Gruzji do bezpośrednich rozmów, zainicjowanych przez przewodniczącego Rady Europejskiej Charles’a Michela – obecny impas może zostać rozwiązany jedynie na drodze szczerego dialogu,

apelujemy o powstrzymanie się od wszelkich działań prowadzących do dodatkowych napięć i grożących zerwaniem negocjacji,

zwracamy uwagę, że współpraca głównych sił politycznych jest niezbędna wobec wyzwań, przed którymi stoi gruzińskie społeczeństwo,

jednocześnie wskazujemy na znaczenie udziału w debacie parlamentarnej, jako adekwatnego forum dla wzmocnienia wewnętrznych procesów demokratycznych,

podkreślamy, że polityczna stabilność jest niezbędnym warunkiem dla podejmowania przez Gruzję dalszych reform, kluczowych nie tylko w kontekście euro-atlantyckich aspiracji i przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii koronawirusa, ale również w świetle wyzwań związanych z wydarzeniami w najbliższym sąsiedztwie,

nieustannie wyrażamy pełne poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Gruzji w jej międzynarodowo uznanych granicach.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

W Senacie dyskutowano o przyszłości transportu publicznego w Polsce

Powstanie zespół, który zajmie się pracami nad inicjatywą legislacyjną dotyczącą ustawy o zbiorowym transporcie publicznym

Spotkanie Marszałka Senatu RP z ambasadorem Rumunii

W dniu 22 kwietnia 2021 r. pożegnalną wizytę złożył Marszałkowi Senatu RP prof. Tomaszowi Grodzkiemu kończący misję dyplomatyczną w Polsce ambasador Rumunii, Ovidiu Dranga.

Prace w komisjach senackich – 22 kwietnia 2021 r.

Obradowała Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu.