Narzędzia:

Lista aktualności

6 maja 2020 r.

Na wniosek Prezydium Senatu Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich przyjęła opinię w sprawie wykładni Regulaminu Senatu

10. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Zakończył się drugi dzień obrad

5 maja 2020 r.

Komisja Kultury i Środków Przekazu zapoznała się z informacją na temat sytuacji instytucji kultury i środowisk artystycznych w czasie pandemii COVID-19 oraz działań resortu kultury w tym zakresie.

5 maja 2020 r.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich nie zakończyły prac nad zmianą Regulaminu Senatu

10. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień obrad

5 maja 2020 r.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

4 maja 2020 r.

Komisja Ustawodawcza przeprowadziła pierwsze czytanie projektu uchwały wzywającej rząd do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej w Polsce

Komunikat Biura Polonijnego w sprawie unieważnienia naboru ofert

Szef Kancelarii Senatu unieważnił nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2020 roku

Poprzednia strona