Narzędzia:

8 lutego 2006 r.

08.02.2006

8 lutego 2006 r. marszałek Bogdan Borusewicz wyraził stanowczy protest w związku z uniemożliwieniem przez białoruską straż graniczną wjazdu do Polski prezesowi Związku Polaków na Białorusi Andżelice Borys.

A. Borys miała uczestniczyć w dniach od 8 do 10 lutego br. w inauguracyjnym posiedzeniu Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy urzędzie marszałka Senatu RP. Taka praktyka władz białoruskich utrudnia kontakty przedstawicieli środowisk polskich na Białorusi z macierzą. Dowodzi ona, że zaostrza się sytuacja polityczna w tym kraju ze względu na zbliżające się wybory prezydenckie. Działania władz białoruskich nie służą poprawie stosunków polsko-białoruskich.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

XXII Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej

Sytuacja epidemiczna, Partnerstwo Wschodnie i sytuacja na Białorusi oraz współpraca infrastrukturalna i energetyczna były tematami Sesji, która odbyła się 26 marca br. w Warszawie.

List senator Barbary Borys-Damięckiej na Międzynarodowy Dzień Teatru

Niech żyje Teatr zawsze gotowy do podniesienia kurtyny, do przyjęcia swojej publiczności - pisze w liście do polskich teatrów z okazji przypadającego w sobotę, 27 marca Międzynarodowego Dnia Teatru senator i reżyser Barbara Borys-Damięcka.

Posiedzenie Polskiej Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji

W dniu 19 marca br. odbyło się w formule hybrydowej spotkanie Polskiej Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji z udziałem senator A.Chybickiej i M. Kochan.