Narzędzia:

3 listopada 2005 r.

03.11.2005

3 listopada 2005 r. marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się z przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Rene van der Lindenem.

Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wysoko ocenił zorganizowany wiosną tego roku trzeci szczyt Rady Europy w Warszawie. Podkreślił, że polscy delegaci do Rady Europy są bardzo aktywni i dobrze się z nimi współpracuje. W opinii Rene van der Lindena, występuje obecnie pewien rozdźwięk między polityką globalną a narodową. Politycy, jego zdaniem, nie potrafią myśleć globalnie, są zbyt ograniczeni myśleniem narodowym. Według przewodniczącego, potrzebna jest debata w każdym narodowym parlamencie o stanie polityki wspólnotowej.

Marszałek Senatu podkreślił, że nowe władze i parlament dopiero się konstytuują i zapewnił, że problematyka europejska będzie podejmowana.

Przewodniczący zapytał marszałka o konstytucję europejską i o to, w jaki sposób Polacy będą decydować o jej przyjęciu bądź odrzuceniu. Zaznaczył, że osobiście jest przeciwny referendum, bo konstytucja to dokument skomplikowany i o jego przyjęciu powinien decydować parlament, a więc przedstawiciele narodu.

W opinii marszałka B. Borusewicza, szanse na przyjęcie konstytucji były, gdyby to referendum odbyło się tuż po referendum, w którym Polacy wypowiedzieli się za przyjęciem do UE. Teraz, po odrzuceniu konstytucji przez kilka państw i po niskiej frekwencji w wyborach, w Polsce z pewnością wzrosła liczba sceptyków wobec UE i Traktat Europejski mógłby zostać odrzucony.

W trakcie rozmowy poruszono także kwestię Białorusi. Przewodniczący powiedział, że to trudna sprawa, gdyż Białoruś jest poza Radą Europy, w 1997 r. został zawieszony jej status gościa specjalnego. Podkreślił, że wśród polityków są różnice co do tego, jak postępować w tej kwestii. Jedni opowiadają się za zupełną izolacją, inni za podtrzymywaniem dialogu ze społeczeństwem, organizacjami pozarządowymi i opozycją.

Zdaniem marszałka Senatu, w sprawie Białorusi Polska zrobiła wszystko, co mogła. Jesteśmy zainteresowani pomocą dla polskiej mniejszości, która jest prześladowana. Według marszałka B. Borusewicza, powinno się naciskać na Białoruś poprzez kraje sąsiednie, by przestrzegano tam praw człowieka, a jednocześnie nie naruszać suwerenności tego państwa.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

XXII Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej

Sytuacja epidemiczna, Partnerstwo Wschodnie i sytuacja na Białorusi oraz współpraca infrastrukturalna i energetyczna były tematami Sesji, która odbyła się 26 marca br. w Warszawie.

List senator Barbary Borys-Damięckiej na Międzynarodowy Dzień Teatru

Niech żyje Teatr zawsze gotowy do podniesienia kurtyny, do przyjęcia swojej publiczności - pisze w liście do polskich teatrów z okazji przypadającego w sobotę, 27 marca Międzynarodowego Dnia Teatru senator i reżyser Barbara Borys-Damięcka.

Posiedzenie Polskiej Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji

W dniu 19 marca br. odbyło się w formule hybrydowej spotkanie Polskiej Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji z udziałem senator A.Chybickiej i M. Kochan.