Narzędzia:

10 listopada 2005 r.

10.11.2005

Pierwszemu w szóstej kadencji posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przewodniczył wicemarszałek Krzysztof Putra.

Zgodnie z porządkiem obrad komisja przeprowadziła wybór kandydata na stanowisko przewodniczącego komisji.

Po zgłoszeniu przez senatora Stanisława Karczewskiego kandydatury senator Elżbiety Rafalskiej senatorowie Andrzej Owczarek, Sławomir Sadowski i Mariusz Witczak przeprowadzili głosowanie tajne.

W głosowaniu za kandydaturą senator E. Rafalskiej opowiedziało się 11 senatorów, głosów przeciwnych i nieważnych nie było.

Ustalono, że przyjętą kandydaturę zarekomenduje na posiedzeniu plenarnym senator S. Karczewski.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 15 kwietnia 2021 r.

Obradowała Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

23. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Senatorowie zakończyli obrady.

23. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień obrad.