Narzędzia:

10 listopada 2005 r.

10.11.2005

Podczas pierwszego posiedzenia Komisji Praw Człowieka i Praworządności, któremu przewodniczył wicemarszałek Maciej Płażyński, przeprowadzono wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

W dyskusji senator Krzysztof Piesiewicz zgłosił i zarekomendował kandydaturę senatora Zbigniewa Romaszewskiego. Nie zgłoszono innych kandydatur.

Do przeprowadzenia głosowania tajnego w tej sprawie zgłosili się senatorowie: Aleksander Bentkowski, Andrzej Kawecki i Kosma Złotowski.

Po przeprowadzeniu tajnych wyborów przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania senatorowie sporządzili protokół tajnego głosowania; odczytał go senator A. Bentkowski. W głosowaniu wzięło udział 5 senatorów. Wyboru senatora Z. Romaszewskiego dokonano jednomyślnie, 5 głosami.

Wobec wyników głosowania wicemarszałek M. Płażyński stwierdził wybór senatora Z. Romaszewskiego na kandydata na funkcję przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności. Podczas posiedzenia plenarnego tę kandydaturę zarekomenduje Izbie senator K. Piesiewicz.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 15 kwietnia 2021 r.

Obradowała Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

23. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Senatorowie zakończyli obrady.

23. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień obrad.