Narzędzia:

10 listopada 2005 r.

10.11.2005

Na swym pierwszym posiedzeniu, pod przewodnictwem marszałka Bogdana Borusewicza, zebrała się Komisja Spraw Unii Europejskiej. Senatorowie wybrali kandydata na przewodniczącego komisji.

Kandydaturę senatora Edmunda Wittbrodta zgłosiła senator Urszula Gacek. W głosowaniu tajnym, które przeprowadzili senatorowie: Przemysław Berent, Margareta Budner i Jerzy Szymura, kandydaturę senatora E. Wittbrodta przyjęto jednomyślnie, 10 głosami.

Komisja postanowiła, że kandydaturę senatora E. Wittbrodta przedstawi Izbie senator U. Gacek.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 15 kwietnia 2021 r.

Obradowała Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

23. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Senatorowie zakończyli obrady.

23. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień obrad.