Narzędzia:

10 listopada 2005 r.

10.11.2005

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie rozpatrzenia zgłoszeń senatorów do stałych komisji Senatu RP.

Po rozpatrzeniu przedstawionych zgłoszeń komisja na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu Senatu postanowiła przedstawić Izbie projekt uchwały w sprawie powołania komisji senackich. Na sprawozdawcę wniosku komisji w tej sprawie wybrano senatora Piotra Ł.J. Andrzejewskiego.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 15 kwietnia 2021 r.

Obradowała Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

23. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Senatorowie zakończyli obrady.

23. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień obrad.