Narzędzia:

7 lutego 2003 r.

07.02.2003

Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia na swym posiedzeniu zapoznała się z dokumentem "Sektorowy program operacyjny. Rozwój zasobów ludzkich 2004-2006". Założenia programu w części dotyczącej zasobów ludzkich zreferowali obecni na posiedzeniu przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - podsekretarz stanu Krystyna Gurbiel oraz dyrektor programów przedakcesyjnych i strukturalnych w tym resorcie Marek Szczepański.

Po wysłuchaniu informacji członkowie komisji postanowili kontynuować pracę na następnym posiedzeniu, 19 lutego br. Planowane jest przyjęcie na tym posiedzeniu opinii w sprawie programu. Opinia ta zostanie przekazana senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Ministerstwu Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

21. posiedzenie Senatu – trzeci dzień

Senatorowie zakończyli obrady

21. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Zakończył się drugi dzień obrad

21. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

17 lutego 2021 r. zakończył się pierwszy dzień 21. posiedzenie Senatu. Izba wznowi obrady 18 lutego o godz. 9.30.