Narzędzia:

19 grudnia 2001 r.

19.12.2001

Senatorowie z Komisji Ochrony Środowiska postanowili zaproponować poprawkę do ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne.

Wprowadzenie w zagadnienia regulowane w nowelizacji sejmowej przedstawił wiceminister środowiska Krzysztof Szamałek. Jak stwierdził, przesunięcie o dwa lata utworzenia Urzędu Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej uzasadnione jest brakiem odpowiednich środków w budżecie.

Ponadto komisja zapoznała się z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu oraz wysłuchała uwag dyrektora Departamentu Lotnictwa Cywilnego w Ministerstwie Infrastruktury Jacka Klaudzińskiego.

W głosowaniu senatorowie poparli zmianę art. 1 w pkt 4, w art. 218a zmierzającą do dodania ust. 3 w brzmieniu: "Do dnia 31 grudnia 2003 r. wydatki, o których mowa w art. 99 ust. 1 i art. 109 ust. 2, pokrywane są z części budżetu państwa będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej".

Ustalono, że sprawozdanie w sprawie nowelizacji prawa wodnego złoży w imieniu komisji senator January Bień.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 27 kwietnia 2022 r.

Obradowały senackie komisje: ds. klimatu, spraw zagranicznych, samorządu terytorialnego oraz rodziny.

Prace w komisjach senackich – 20 kwietnia 2022 r.

Obradowały komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawcza.

Prace komisji senackich – 11 kwietnia 2022 r.

Obradowały senackie komisje: emigracji, rodziny, samorządu terytorialnego, infrastruktury, środowiska, rolnictwa, budżetu, spraw zagranicznych.