Narzędzia:

18 grudnia 2001 r.

18.12.2001

Odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, podczas którego rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

Uregulowania zawarte w ustawie rekomendowali: dyrektor gabinetu politycznego ministra spraw wewnętrznych i administracji Grzegorz Białoruski oraz przedstawiciele rządowego Centrum Legislacji: wiceprezes Beata Hebdzyńska, wicedyrektor Jacek Krawczyk i główny legislator Zbigniew Śpiewak.

Nowelizacja przewiduje m.in., że prezesi Narodowego Banku Polskiego i Najwyższej Izby Kontroli zostaną pozbawieni ustawowo zagwarantowanego prawa do udziału w posiedzeniach rządu. Wprowadzone zmiany dotyczyły również ustawy o służbie cywilnej. Zgodnie z nimi, do końca grudnia 2005 roku dyrektor generalny urzędu administracji państwowej może wyrażać zgodę na obsadzanie wyższych stanowisk w służbie cywilnej przez osobę niebędącą członkiem korpusu tej służby. Osoba taka ma zajmować powierzone jej stanowisko do czasu obsadzenia go w drodze konkursu. Dyrektor generalny może podjąć taką decyzję, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami urzędu, a dana osoba posiada "szczególne doświadczenie lub umiejętności zawodowe". Zgodę na obsadzenie stanowiska ma wyrażać premier. Sekretarza Rady Ministrów będzie powoływał premier. Do tej pory ustawa o służbie cywilnej przewidywała, że stanowisko to jest obsadzane w drodze konkursu.

W dyskusji poprawki do rozpatrywanej ustawy sejmowej zgłosili senatorowie Mieczysław Janowski, Zbyszko Piwoński i Zbigniew Zychowicz.

W głosowaniu komisja odrzuciła zmiany proponowane przez senatora M. Janowskiego, dotyczące skreślenia zapisów odnoszących się prezesów NBP i NIK oraz do ustawy o służbie cywilnej. Poparcie uzyskała natomiast poprawka senatora Z. Zychowicza odnośnie przesunięcia terminu z grudnia 2005 roku na 31 grudnia 2002 r.

W przyjętym stanowisku Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zaakceptowała 10 poprawek. Ustalono, że zarekomenduje je Izbie na posiedzeniu plenarnym senator Z. Piwoński.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 27 kwietnia 2022 r.

Obradowały senackie komisje: ds. klimatu, spraw zagranicznych, samorządu terytorialnego oraz rodziny.

Prace w komisjach senackich – 20 kwietnia 2022 r.

Obradowały komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawcza.

Prace komisji senackich – 11 kwietnia 2022 r.

Obradowały senackie komisje: emigracji, rodziny, samorządu terytorialnego, infrastruktury, środowiska, rolnictwa, budżetu, spraw zagranicznych.