Narzędzia:

12 grudnia 2001 r.

12.12.2001

Podczas posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

Stanowisko rządu zaprezentował wiceminister pracy i polityki społecznej Andrzej Zdebski. Rozpatrywana nowelizacja przesuwa datę jej wejścia w życie na 1 stycznia 2006 roku. Ustawa o zawodzie psychologa określa zasady i warunki wykonywania tego zawodu oraz organizacji i działania samorządu zawodowego psychologów.

Z propozycją zmiany terminu wejścia w życie ustawy wystąpił rząd, uznając m.in., że trzeba dać czas na konstytucyjne zdefiniowanie zawodu zaufania publicznego - do tej kategorii ma zaliczać się zawód psychologa.

W posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia wzięli także udział przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Małgorzata Toeplitz-Winiewska i Jan Strelau oraz prof. Stanisław Pużyński i doc. Czesław Czabała z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

W głosowaniu komisja postanowiła zaproponować Senatowi skrócenie terminu wejścia w życie ustawy do 1 stycznia 2003 r. Ustalono, że stanowisko komisji zarekomenduje Izbie senator Olga Krzyżanowska.

W drugiej części posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia senatorowie spotkali się z ministrem zdrowia Mariuszem Łapińskim i kierownictwem resortu.

Minister M. Łapiński poinformował, że zgodnie z programem rządu będzie dążył do likwidacji kas chorych i zastąpienia ich Narodowym Funduszem Ochrony Zdrowia z 16 oddziałami wojewódzkimi. Celem nadrzędnym tej operacji jest ujednolicenie systemu opieki zdrowotnej i przywrócenie kontroli państwa nad systemem ochrony zdrowia. W nadchodzącym roku kasy zostaną utrzymane, ale M. Łapiński chce zapewnić ustawową kontrolę państwa nad nimi poprzez wyposażenie ministra zdrowia w uprawnienia do powoływania członków rad nadzorczych kas.

Zdaniem ministra zdrowia, konieczne jest wprowadzenie jednolitego rejestru usług medycznych, gwarantującego taki sam standard ochrony zdrowia w całym kraju. Jednym ze skutków tego systemu jest nierówny dostęp ubezpieczonych do świadczeń i usług medycznych.

W opinii M. Łapińskiego, system kas chorych jest nieracjonalny ekonomicznie i bardzo kosztowny (resort zdrowia szacuje, że około 10-15% środków w obecnym systemie jest marnotrawione). Zmiany wymaga także algorytm określający zasady i kierunki transferów środków pomiędzy kasami chorych, tak aby dofinansowywane były kasy rzeczywiście znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji.

Pilnym zadaniem jest także przywrócenie racjonalnej polityki lekowej państwa z jednoczesnym dostosowaniem jej do wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Kierownictwo resortu zdrowia widzi potrzebę przywrócenia medycyny szkolnej.

Minister zapowiedział przygotowanie w najbliższym czasie pełnej informacji o planowanych działaniach resortu zdrowia.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 27 kwietnia 2022 r.

Obradowały senackie komisje: ds. klimatu, spraw zagranicznych, samorządu terytorialnego oraz rodziny.

Prace w komisjach senackich – 20 kwietnia 2022 r.

Obradowały komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawcza.

Prace komisji senackich – 11 kwietnia 2022 r.

Obradowały senackie komisje: emigracji, rodziny, samorządu terytorialnego, infrastruktury, środowiska, rolnictwa, budżetu, spraw zagranicznych.