Narzędzia:

12 listopada 2001 r.

12.11.2001

12 listopada 2001 r. marszałek Longin Pastusiak przyjął delegację Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Litwy. Goście przedstawili marszałkowi historię klubu oraz zakres i cel jego działania. Jak powiedzieli, ideą klubu jest zbliżenie Polski i Litwy, przełamywanie stereotypów na temat stosunków polsko-litewskich. Współpraca polskiego klubu z Litwinami i Polakami na Litwie ma charakter interdyscyplinarny - dotyczy kultury, nauki, a także rolnictwa, ekologii. Przedstawiciele klubu poinformowali o rozszerzaniu swojej działalności również na inne kraje Europy Wschodniej: Ukrainę, Łotwę, Estonię.
Przewodniczący Leon Brodowski zwrócił się o poparcie działalności klubu przez Senat RP oraz o umożliwienie współpracy z s
enacką Komisją Emigracji i Polaków za Granicą.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Senacki Zespół Samorządowy podpisał porozumienie z samorządowcami

Senacki Zespół Samorządowy na posiedzeniu 16 czerwca br. podpisał z organizacjami, skupiającymi samorządy z różnych stron Polski, porozumienie na rzecz rozwoju samorządów terytorialnych.

Spotkanie Parlamentarnej Grupy Polsko-Irańskiej z ambasadorem Iranu

Na spotkaniu 16 czerwca br. dyskutowano między innymi o kontaktach handlowych i planach intensyfikacji relacji międzyparlamentarnych.

Spotkanie Parlamentarnej Grupy Polsko-Tajlandzkiej z Ambasadorem Tajlandii

Rozmowy, które odbyły się 15 czerwca br., dotyczyły m.in. współpracy międzyparlamentarnej oraz intensyfikacji kontaktów gospodarczych.