Narzędzia:

14 listopada 2001 r.

14.11.2001

14 listopada br. marszałek Longin Pastusiak przyjął delegację Amerykańskiej Rady Młodych Liderów Politycznych (ACYPL), przebywającą w Polsce na zaproszenie Stowarzyszenia "Szkoła Liderów". W spotkaniu uczestniczyli senatorowie: Andrzej Wielowieyski, Bernard Drzęźla i Zygmunt Cybulski.

ACYPL jest organizacją edukacyjną, mającą na celu pogłębianie wiedzy z zakresu polityki zagranicznej młodych polityków amerykańskich oraz ich partnerów na całym świecie. W czasie zagranicznych wyjazdów studyjnych delegaci zapoznają się z polityczną rzeczywistością w odwiedzanych krajach. Spotykają się z przedstawicielami rządów, parlamentów, samorządów, związków zawodowych, przedsiębiorców. Nawiązują kontakty, które w przyszłości mają owocować rozwojem współpracy między państwami.

Marszałek Longin Pastusiak przedstawił gościom zasady funkcjonowania dwuizbowego parlamentu w naszym kraju, kompetencje i strukturę Senatu, podkreślił rekordową reprezentację kobiet w Senacie V kadencji.

Wiele uwagi marszałek poświęcił polityce zagranicznej Polski. Omówił cele strategiczne tej polityki, jakimi są współpraca w ramach NATO, dobra współpraca z sąsiednimi państwami, z którymi zawarliśmy stosowne umowy, oraz integracja z Unią Europejską. Marszałek podkreślił też potrzebę tworzenia nowego porządku międzynarodowego, do którego powinniśmy dojść drogą ewolucji. Polska, jak stwierdził, jest przykładem kraju stabilnego, nasze wejście do UE pomoże zbudować bardziej stabilną i bezpieczną Europę.

Młodzi amerykańscy politycy pytali senatorów o opinię na temat relacji między Europą a USA, Unią Europejską a NATO, polityki zagranicznej prezydenta Busha, a także możliwości zachęcenia kobiet do aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym. Poruszono też kwestie dotyczące sytuacji gospodarczej naszego kraju i bezrobocia.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Senacki Zespół Samorządowy podpisał porozumienie z samorządowcami

Senacki Zespół Samorządowy na posiedzeniu 16 czerwca br. podpisał z organizacjami, skupiającymi samorządy z różnych stron Polski, porozumienie na rzecz rozwoju samorządów terytorialnych.

Spotkanie Parlamentarnej Grupy Polsko-Irańskiej z ambasadorem Iranu

Na spotkaniu 16 czerwca br. dyskutowano między innymi o kontaktach handlowych i planach intensyfikacji relacji międzyparlamentarnych.

Spotkanie Parlamentarnej Grupy Polsko-Tajlandzkiej z Ambasadorem Tajlandii

Rozmowy, które odbyły się 15 czerwca br., dotyczyły m.in. współpracy międzyparlamentarnej oraz intensyfikacji kontaktów gospodarczych.