Narzędzia:

Zgoda Senatu na powołanie prof. Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich

21.07.2021
Fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

Senat na 27. posiedzeniu, 21 lipca br., wyraził zgodę na powołanie prof. Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich. Jego kandydaturę poparło 93 senatorów, nikt nie był przeciw, 5 senatorów wstrzymało się od głosu.

Występując przed Senatem, prof. Marcin Wiącek podkreślił, że nie należy i nigdy nie należał do żadnej partii politycznej. Zaznaczył też, że ważne jest dla niego doprecyzowanie i rozwijanie kierunków działania rzecznika, aby skuteczniej wspierać osoby z poczuciem wykluczenia, wynikającym np. z niepełnosprawności, nieporadności, kryzysu bezdomności czy osobistych przekonań. „W Biurze RPO otworzę szeroko drzwi osobom potrzebującym rady, wsparcia czy działań procesowych” – zapewniał. Stwierdził też, że widzi potrzebę większego zaangażowania RPO w urzeczywistnienie praw człowieka. Mówił m.in. o prawie do życia w czystym środowisku, pokojowego demonstrowania swoich poglądów, niezależnego, sprawnego i rzetelnego sądu, ochrony zdrowia. „Działania moje jako RPO chciałbym oprzeć na 3 definiujących się filarach, jakimi są godność, równość i dialog” – podkreślił.

W trakcie debaty senatorowie podkreślali, że prof. Marcin Wiącek jest najlepiej przygotowany merytorycznie do pełnienia funkcji RPO spośród dotychczasowych kandydatów na to stanowisko. Senator Marek Borowski apelował, aby w sprawach rażącego naruszania praworządności głos nowego rzecznika brzmiał donośnie. Z kolei senator Kazimierz Michał Ujazdowski stwierdził, że bliska jest mu postawa „środka”, którą zaprezentował w swoim wystąpieniu prof. Marcin Wiącek, albowiem nie jest zwolennikiem stosowania przez RPO „agendy doktrynalnej”. Życzył mu odwagi w byciu bezstronnym, budowaniu konsensusu, a także „jasnego głosu” w obronie polskiej konstytucji.

Dziękując senatorom za poparcie, prof. Marcin Więcek zobowiązał się, że przez najbliższe 5 lat jego credo jako RPO będzie ochrona godności człowieka, każdej osoby, która przyjdzie do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o pomoc. „Każda taka osoba uzyska moją pomoc” – zapewnił.