Narzędzia:

Wystawa poświęcona Robertowi Schumanowi

17.06.2021
Fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

„Dziedzictwo Roberta Schumana zobowiązuje nas polityków do głoszenia i kontynuowania jego dzieła, uczynienia wszystkiego, by nie tylko kontynent europejski, ale cały świat stały się wolne od wojen, okrucieństw, niegodziwości i wyzysku” – podkreślił marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, otwierając w Senacie 17 czerwca br. wystawę „Robert Schuman Ojciec Wspólnoty Narodów Europy”. Jak mówił, ekspozycja ukazuje osobę niezwykłą. „Doświadczył okrucieństwa 2 wojen światowych, studiował na 4 uniwersytetach, był premierem, ministrem finansów” – przypomniał. Dodał, że Robert Schuman, kierując się chrześcijańską etyką, całe swoje życie poświęcił temu, aby narody przestały ze sobą walczyć i poznając się lepiej, tworzyły wspólnotę. By ukazać wielowymiarowość tej postaci, marszałek Senatu przytoczył słowa samego Roberta Schumana: „Jestem Luksemburczykiem z urodzenia, wykształconym w Niemczech, rzymskim katolikiem z przekonania, a Francuzem z serca”. Marszałek Grodzki podkreślił, że wizji Schumana zawdzięczamy utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, a potem powstanie Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej. Dzięki członkostwu w UE my Polacy możemy czerpać z przynależności do wolnych narodów.

Wystawę zaprezentowano z inicjatywy senatora Tadeusza Kopcia, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu „Grupa Schumana”. Przemawiając w imieniu zespołu, senator Aleksander Szwed stwierdził, że musimy być świadomi wielkiego dziedzictwa Roberta Schumana i dbać o jego zabezpieczenie. Przypomniał też jego słowa o wspólnocie europejskich państw opartej na wartościach chrześcijańskich, z zachowaniem ich różnorodności.

Prezes Instytutu Myśli Schumana prof. Zbigniew Krysiak przypomniał, że Robert Schuman swoją wizję wspólnoty oparł na 3 wartościach: jedności, solidarności i pokoju. Jak wskazywał, tylko ich synteza może przynieść efekt. Nawiązując do słów marszałka Grodzkiego, przekonywał do tworzenia grup Schumana, także w polskim parlamencie.

Wystawę zaprezentowano z okazji przypadającej w 2021 r. 71. rocznicy uchwalenia Deklaracji Schumana, stanowiącej zalążek integracji europejskiej. Ekspozycja, mająca przede wszystkim charakter biograficzny, przedstawia kolejne etapy życia Roberta Schumana, ukazuje jego drogę do koncepcji idei wspólnoty narodów Europy, a także działalność Instytutu Myśli Schumana i Grupy Schumana.


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wystawa „Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia”

27 października 2021 r. w Senacie została otwarta wystawa poświęcona Prymasowi Tysiąclecia Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu.

Prace w komisjach senackich – 27 października 2021 r.

Obradowały senackie komisje: Budżetu i Finansów Publicznych, Infrastruktury, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Ustawodawcza, Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Szef Kancelarii Senatu na uroczystości zmian w rządzie

Minister Adam Niemczewski wziął udział w uroczystości, podczas której Prezydent RP dokonał zmian w składzie Rady Ministrów.