Narzędzia:

Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki spotkał się z protestującymi Białorusinami

28.05.2021
Fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki  spotkał się 28 maja br. z protestującymi Białorusinami, aby wręczyć im uchwałę, podjętą przez Senat, potępiającą działania władz Białorusi wymierzone w elementarne zasady prawa międzynarodowego. "Podziwiamy was, że walczycie o wolność; pamiętajcie, że nigdy nie będziecie sami, macie w Senacie przyjaciół – powiedział Marszałek Senatu Tomasz Grodzki do protestujących pod budynkiem przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie.

Marszałek przekazał na ręce Stasi Glinnik i Bożeny Szamowicz, które rozpoczęły ten protest, uchwałę Senatu potępiającą "drastyczne" działania władz Białorusi. 

Z protestującymi spotkał się również Wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz.

Senat jednogłośnie podjął uchwałę w tej sprawie 27 maja br. W uchwale senatorowie m.in. zaapelowali do społeczności międzynarodowej o podjęcie działań na rzecz zaprzestania represji, przywrócenia podstawowych praw i wolności obywateli Białorusi, praw mniejszości oraz uwolnienia wszystkich więźniów politycznych.

Przed siedzibą przedstawicielstwa KE od 26 maja br. trwa protest głodowy grupy Białorusinów. Rozpoczęły go Stasia Glinnik i Bożena Szamowicz, działaczki zarejestrowanego w Polsce Białoruskiego Młodzieżowego Hubu. Domagają się uznania przez społeczność międzynarodową reżimu Łukaszenki za organizację terrorystyczną i natychmiastowego nałożenia sankcji ekonomicznych na Białoruś.