Narzędzia:

Marszałek Senatu RP wziął udział w czytaniu „Konstytucji dla Europy”

03.05.2021

3 maja br. prof. Tomasz Grodzki uczestniczył w Wielkim samorządowym czytaniu projektu „Konstytucji dla Europy” Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, które odbyło się w Izabelinie. W wydarzeniu, uczestniczyli także: marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, wójt gminy Izabelin Dorota Zmarzlak, założyciel Fundacji My Obywatele Unii Europejskiej Olgierd Łukaszewicz oraz samorządowcy gminy Izabelin.

W wystąpieniu, poprzedzającym czytanie fragmentów „Konstytucji dla Europy”, Marszałek Senatu RP podkreślił, że w tym roku, obok 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, przypada także 190 rocznica opublikowania dzieła Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego. Marszałek przypomniał, że Senat z inicjatywy m.in. Olgierda Łukaszewicza przygotował wystawę, poświęconą „Konstytucji…” i jej twórcy.

W ocenie prof. Tomasza Grodzkiego politycy powinni pamiętać o tym, co zapisane jest w Konstytucji 3 Maja oraz – do pewnego stopnia – w projekcie Jastrzębowskiego: że wszystko w naszym kraju powinno się dziać z woli narodu. „Jeżelibyśmy się tym kierowali w swoim codziennym działaniu, Rzeczpospolita kwitłaby i rozwijała się wspaniale” – powiedział Marszałek Senatu. Zaapelował też o wyciągnięcie lekcji z tych dwóch ważnych rocznic.

Uczestnicy wydarzenia odczytywali wybrane artykuły „Konstytucji dla Europy”, stworzonej przez Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, żołnierza Powstania Listopadowego, naukowca i wynalazcę. W 1831 roku opublikował on broszurę pt. „Wolne chwile żołnierza polskiego, czyli myśli o wiecznym pokoju między narodami ucywilizowanymi”. Jej zasadniczą część stanowiła „Konstytucja dla Europy” (fragment ten autor zatytułował „Niektóre myśli do prawa ustalającego wieczny pokój w Europie”), w której Wojciech Bogumił Jastrzębowski postulował ustanowienie Europy nie krajów, a narodów, zniesienie granic, ujednolicenie prawa i powołanie wspólnych organów władzy. Carska cenzura zakazała rozpowszechniania dzieła i uniemożliwiła Jastrzębowskiemu działalność naukową na państwowym stanowisku.

Rok 2021 został ogłoszony na Mazowszu Rokiem Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego. Wielkie samorządowe czytanie jego „Konstytucji dla Europy” odbyło się z inicjatywy marszałka województwa, Adama Struzika.