Narzędzia:

Druk i dostawa akcydensów, materiałów informacyjnych oraz wizytówek.

29.04.2021

Ogłoszenie o zamówieniu na druk i dostawę akcydensów, materiałów informacyjnych oraz wizytówek.

Specyfikacja Warunków Zamówienia na druk i dostawę akcydensów, materiałów informacyjnych oraz wizytówek.

Formularz oferty - załącznik nr 2 do SWZ, wersja edytowalna

Formularz cenowy I części zamówienia - załącznik 2 a do SWZ, wersja edytowalna

Formularz cenowy II części zamówienia - załącznik 2 b do SWZ, wersja edytowalna

Załączniki nr 3, 4 i 5 do SWZ, wersja edytowalna