Narzędzia:

Spotkanie Marszałka Senatu RP z ambasadorem Japonii

sprawy międzynarodowe 15.10.2020
Fot. Marta Marchlewska - Kancelaria Senatu

W dniu 15 października 2020 r. wizytę kurtuazyjną Marszałkowi Senatu złożył kończący misję dyplomatyczną w Polsce ambasador Japonii Jego Ekscelencja pan Tsukasa Kawada. Spotkanie było okazją do przypomnienia wizyty delegacji Senatu w Japonii wiosną tego roku. Marszałek Senatu potwierdził, że zaproszenie dla pani przewodniczącej Izby Radców do złożenia wizyty w Polsce zostanie wystosowane gdy tylko minie niebezpieczeństwo związane z epidemią wirusa COVID-19. Pan ambasador poinformował, że Japonia spodziewa się wkrótce wprowadzić na rynek oryginalny lek antywirusowy. Z kolei japońska firma będzie produkowała w Polsce maseczki ochronne, co – jak zauważył Marszałek – jest poniekąd zrozumiałe, gdyż ich stosowanie w Japonii ma długą tradycję.

Profesor Tomasz Grodzki zapewnił również gościa, że międzyparlamentarne kontakty polsko-japońskie są dla Senatu niezmiennie ważne, czego wyrazem jest powoływanie senackiej grupy polsko-japońskiej na początku każdej kadencji. Pan Tsukasa Kawada poinformował z kolei, że dobrze zna swojego następcę na placówce w Warszawie i wyraził przekonanie, że relacje pomiędzy wyższymi izbami parlamentów Polski i Japonii nadal będą miały charakter priorytetowy.