Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
36 15.06.2016
 1. Opinia komisji o petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmian w ustawie o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w celu zniesienia czasu letniego (P9-14/16).
  Materiał Kancelarii Senatu do petycji P9-14/16

retransmisja posiedzenia

35 14.06.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (nr 23), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 35)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 200, druki sejmowe nr 476, 551 i 551-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

  Materiały:
  Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej
  Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

retransmisja posiedzenia

34 09.06.2016
 1. Rozpatrzeniewniosków zgłoszonych na 19. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (cd.).

retransmisja posiedzenia

33 09.06.2016
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

32 08.06.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 30), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 32)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19. posiedzeniu Senatu do ustawyo delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

retransmisja posiedzenia

31 08.06.2016
 1. Rozpatrzenie ustawy o efektywności energetycznej (druk senacki nr 184, druki sejmowe nr 426, 455 i 455-A).
  Materiały:
  Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych

retransmisja posiedzenie

30 07.06.2016
 1. Informacja Ministra Energii o sytuacji w górnictwie węgla kamiennego.
  Materiały:
  Minister Energetyki

retransmisja posiedzenia

29 02.06.2016
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 174, druki sejmowe nr 366, 489 i 489-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  BYŚ - Wojciech Byśkiniewicz   
  Biuro Analiz Sejmowych
  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu
  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu 1
  Polska Izba Gospodarki Odpadami
  Polskie Koleje Państwowe
  Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
  LEX-FIN Finanse i Obrót Gospodarczy - Doradztwo i Usługi
  Krajowa Izba Gospodarki Odpadami
  Związek Miast Polskich
  Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami
  Rada Dialogu Społecznego
  Materiały otrzymane po posiedzeniu:
  Polskie Koleje Państwowe
  Grupa Astra Plus
  LEX-FIN Finanse i Obrót Gospodarczy - Doradztwo i Usługi
  Przedsiębiorstwo Usługowo- Asenizacyjne ASTWA
  EKOWAR
  JARPER
  CLEAN WORLD
  Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

retransmisja posiedzenia

28 02.06.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 28), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 28)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk senacki nr 169, druki sejmowe nr 298 i 452).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 2. Rozpatrzenie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (druk senacki nr 183, druki sejmowe nr 408 i 500).

retransmisja posiedzenia cz.1
retransmisja posiedzenia cz.2

27 19.05.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 29), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 27)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 18. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito