Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
17 05.04.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 17), Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 25)
 1. Nowa strategia handlowa i inwestycyjna Komisji Europejskiej – „Handel z korzyścią dla wszystkich – w kierunku bardziej odpowiedzialnej polityki handlowej i inwestycyjnej”.
  Materiały:
  Handel z korzyścią dla wszystkich
  I
  nformacja KE
  Ministerstwo Rozwoju

         retransmisja posiedzenia

16 30.03.2016
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 119, druki sejmowe nr 275, 327 i 327-A).
 2. 275, 327 i 327-A).
  Rozpatrzenie wskazanych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli w związku z wytwarzaniem, transportem, przechowywaniem i stosowaniem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego” (cd.).
 3. Rozpatrzenie ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (druk senacki nr 106, druki sejmowe nr 217, 237 i 237-A).
  Materiały:
  Wyższy Urząd Górniczy

  Minister Rozwoju
  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Stowarzyszenie Cywilnych Saperów
  Główny Inspektor Ochrony Danych Oosbowych

          retransmisja posiedzenia

15 09.03.2016
 1. Zagrożenia i wyzwania dla międzynarodowej konkurencyjności polskiego przemysłu energochłonnego. Wpływ polityki państwa na obniżenie kosztów produkcji.
  Materiały:
  Minister Energii
  Minister Rozwoju
  Ministerstwo Środowiska
  Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu
  Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz Forum CO2
  Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
 2. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

14 12.02.2016
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (  druk senacki nr 86, druki sejmowe nr 211 i 229).

retransmisja posiedzenia

13 09.02.2016
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2016 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji:

  20 – Gospodarka; 48 – Gospodarka złożami kopalin; 47 – Energia; 36 – Skarb Państwa; 40 – Turystyka; 74 – Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa; 60 – Wyższy Urząd Górniczy; 50 – Urząd Regulacji Energetyki; 53 – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; a także planów finansowych: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; Urzędu Dozoru Technicznego; Funduszu Kredytu Technologicznego; Agencji Rezerw Materiałowych; Funduszu Zapasów Agencyjnych; Funduszu Reprywatyzacji; Funduszu Rekompensacyjnego; Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców; Funduszu Skarbu Państwa; Polskiej Organizacji Turystycznej; Polskiej Agencji Kosmicznej (druk senacki nr 76, druki sejmowe nr 146, 194 i 194-A).
  Opinia do druku nr 76

retransmisja posiedzenia

12 30.01.2016
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kontroli niektórych inwestycji (druk senacki nr 85, druki sejmowe nr 212 i 214).

retransmisja posiedzenia

11 28.01.2016
 1. Informacja Ministra Skarbu Państwa o polityce nadzoru właścicielskiego, planach przekształceń własnościowych w 2016 roku, wsparciu przedsiębiorców oraz działaniach Agencji Rozwoju Przemysłu.
  Materiały:
  Pismo przewodnie ministra skarbu państwa
  Kierunki prywatyzacji Skarbu Państwa w 2016 r.
  Informacja Agencji Rozwoju Przemysłu

retransmisja posiedzenia

10 12.01.2016
 1. Rozpatrzenie wskazanych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli w związku z wytwarzaniem, transportem, przechowywaniem i stosowaniem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego”.
  Informacja Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały
  Informacja NIK

retransmisja posiedzenia

9 31.12.2015
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 9), Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 5)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk senacki nr 66, druki sejmowe nr 158 i 161).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały
  Opinia KRRiT
  Pismo Prezesa TVP

retransmisja posiedzenia

8 23.12.2015
 1. Rozpatrzenie ustawyo zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druk senacki nr 55, druki sejmowe nr 120, 125 i 125-A).
 2. Rozpatrzenie ustawyo zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk senacki nr 56, druki sejmowe nr 134, 139 i 139-A).

retransmisja posiedzenia

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito