Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
10 12.01.2016
 1. Rozpatrzenie wskazanych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli w związku z wytwarzaniem, transportem, przechowywaniem i stosowaniem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego”.
  Informacja Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały
  Informacja NIK

retransmisja posiedzenia

9 31.12.2015
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 9), Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 5)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk senacki nr 66, druki sejmowe nr 158 i 161).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały
  Opinia KRRiT
  Pismo Prezesa TVP

retransmisja posiedzenia

8 23.12.2015
 1. Rozpatrzenie ustawyo zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druk senacki nr 55, druki sejmowe nr 120, 125 i 125-A).
 2. Rozpatrzenie ustawyo zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk senacki nr 56, druki sejmowe nr 134, 139 i 139-A).

retransmisja posiedzenia

7 23.12.2015
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 7), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 7)
 1. Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk senacki nr 53, druki sejmowe nr 136, 147 i 147-A).

retransmisja posiedzenia

6 22.12.2015
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 5), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 6)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (druk senacki nr 50, druki sejmowe nr 135 i 142).

retransmisja posiedzenia cz. 1

retransmisja posiedzenia cz. 2

5 16.12.2015
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (druk senacki nr 29, druk sejmowy nr 65 i 102 i 102 A ).

retransmisja posiedzenia

4 26.11.2015
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 4), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 4)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

retransmisja posiedzenia

3 26.11.2015
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 3), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 3)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk senacki nr 19, druki sejmowe nr: 22, 38).

retransmisja posiedzenia

2 19.11.2015
 1. Wybór zastępców przewodniczącego komisji.
 2. Sprawy organizacyjne.

retransmisja posiedzenia

1 13.11.2015
 1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

retransmisja posiedzenia

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito