Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
26 18.05.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 26), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 28)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 172, druki sejmowe nr 405, 462, 462-A).

retransmisja posiedzenia

25 12.05.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 25), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 25)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 17. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

retransmisja posiedzenia

24 28.04.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 24), Komisji Środowiska (nr 17), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 27)
 1. Opinia komisji o petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustaw związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju (P9-06/16).
  Materiały:
  Projekt Petycji

          retransmisja posiedzenia

23 27.04.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 23), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 23)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk senacki nr 150, druki sejmowe nr 322, 381 i 381-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Związek Rzemiosła Polskiego

           retransmisja posiedzenia

22 27.04.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 23), Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 29), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 22)
 1. Pierwsze czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług COM(2016)128 (druk senacki nr 147).

         retransmisja posiedzenia

21 27.04.2016
 1. Perspektywy rozwoju spółdzielczości w Polsce i Unii Europejskiej.
  Materiały:
  Program seminarium
  Informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  OT-644 Ruch spółdzielczy w Europie i instrumenty wsparcia (pdf)
  Prezentacja Krajowa Rada Spółdzielcza
  Prezentacja Spółdzielczy Instytut Badawczy Krajowa Rada Spółdzielcza
  Prezentacja Spółdzielnia Nasza Energia
  Prezentacja Cooperatives Europe

retransmisja posiedzenia

20 06.04.2016
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 14. posiedzeniu Senatu do ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. 

retransmisja posiedzenia

19 06.04.2016
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw (cd.) (druk senacki nr 119, druki sejmowe nr 275, 327 i 327-A).
 2. Rozpatrzenie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (druk senacki nr 118, druki sejmowe nr 248, 326 i 326-A).

           retransmisja posiedzenia

18 05.04.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (nr 13), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 18)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 131, druki sejmowe nr 364 i 376).

           retransmisja posiedzenia

17 05.04.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 17), Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 25)
 1. Nowa strategia handlowa i inwestycyjna Komisji Europejskiej – „Handel z korzyścią dla wszystkich – w kierunku bardziej odpowiedzialnej polityki handlowej i inwestycyjnej”.
  Materiały:
  Handel z korzyścią dla wszystkich
  I
  nformacja KE
  Ministerstwo Rozwoju

         retransmisja posiedzenia

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito