Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
106 18.01.2018 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 54. posiedzeniu Senatu do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (druk senacki nr 706 Z).
   

retransmisja posiedzenia

105 16.01.2018 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (druk senacki nr 706, druki sejmowe nr 2147 i 2176).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych bez poprawek  (druk senacki nr 706 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 
  Polski Alarm Smogowy, Krakowski Alarm Smogowy
  Polska Organizacja Gazu PłynnegoPrezentacja

retransmisja posiedzenia

104 16.01.2018 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (druk senacki nr 700, druki sejmowe nr 1876 i 2073):

  20 – Gospodarka; 47 – Energia; 48 – Gospodarka złożami kopalin; 74 – Prokuratoria Generalna RP; 83 – Rezerwy celowe, 40 – Turystyka; 50 – Urząd Regulacji Energetyki; 53 – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 60 – Wyższy Urząd Górniczy; 64 – Główny Urząd Miar; 65 – Polski Komitet Normalizacyjny, a także plany finansowe: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; Polskiego Centrum Akredytacji; Urzędu Dozoru Technicznego; Agencji Rezerw Materiałowych; Funduszu Zapasów Interwencyjnych; Funduszu Reprywatyzacji; Funduszu Rekompensacyjnego; Polskiej Organizacji Turystycznej; Polskiej Agencji Kosmicznej.

  Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie poprawki do ustawy budżetowej na rok 2018.

 

retransmisja posiedzenia cz.1

retransmisja posiedzenia cz 2

103 20.12.2017 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 53. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

retransmisja posiedzenia

102 15.12.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 102), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 104)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 52. posiedzeniu Senatu do ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.
   retransmisja posiedzenia
101 12.12.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (druk senacki nr 677, druki sejmowe nr 1932 i 2049).

retransmisja posiedzenia

100 06.12.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o rynku mocy (druk senacki nr 675, druki sejmowe nr 1722, 2017 i 2017-A).

retransmisja posiedzenia

99 05.12.2017
12.12.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 99), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 102)
 1. Rozpatrzenie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (druk senacki nr 668, druki sejmowe nr 870, 1958 i 1958-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele 
  Polskia Organizacja Handlu i Dystrybucji

  Polska Izba Paliw Płynnych
  Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele 1

  Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu

  Uwaga obywatelska 1

  Uwaga obywatelska 2

  Uwaga obywatelska 3

  Uwaga obywatelska 4

  Uwaga obywatelska 5

retrnasmisja posiedzenia cz.1

retransmisja posiedzenia cz. 2

98 29.11.2017
05.12.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 661, druki sejmowe nr 1973, 1991 i 1991-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia cz. 1
 retransmisja posiedzenia cz. 2

97 15.11.2017
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 50. posiedzeniu Senatu do ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

retransmisja posiedzenia

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito