Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
30 07.06.2016
 1. Informacja Ministra Energii o sytuacji w górnictwie węgla kamiennego.
  Materiały:
  Minister Energetyki

retransmisja posiedzenia

29 02.06.2016
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 174, druki sejmowe nr 366, 489 i 489-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  BYŚ - Wojciech Byśkiniewicz   
  Biuro Analiz Sejmowych
  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu
  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu 1
  Polska Izba Gospodarki Odpadami
  Polskie Koleje Państwowe
  Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
  LEX-FIN Finanse i Obrót Gospodarczy - Doradztwo i Usługi
  Krajowa Izba Gospodarki Odpadami
  Związek Miast Polskich
  Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami
  Rada Dialogu Społecznego
  Materiały otrzymane po posiedzeniu:
  Polskie Koleje Państwowe
  Grupa Astra Plus
  LEX-FIN Finanse i Obrót Gospodarczy - Doradztwo i Usługi
  Przedsiębiorstwo Usługowo- Asenizacyjne ASTWA
  EKOWAR
  JARPER
  CLEAN WORLD
  Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

retransmisja posiedzenia

28 02.06.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 28), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 28)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk senacki nr 169, druki sejmowe nr 298 i 452).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 2. Rozpatrzenie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (druk senacki nr 183, druki sejmowe nr 408 i 500).

retransmisja posiedzenia cz.1
retransmisja posiedzenia cz.2

27 19.05.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 29), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 27)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 18. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

26 18.05.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 26), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 28)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 172, druki sejmowe nr 405, 462, 462-A).

retransmisja posiedzenia

25 12.05.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 25), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 25)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 17. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

retransmisja posiedzenia

24 28.04.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 24), Komisji Środowiska (nr 17), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 27)
 1. Opinia komisji o petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustaw związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju (P9-06/16).
  Materiały:
  Projekt Petycji

          retransmisja posiedzenia

23 27.04.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 23), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 23)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk senacki nr 150, druki sejmowe nr 322, 381 i 381-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Związek Rzemiosła Polskiego

           retransmisja posiedzenia

22 27.04.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 23), Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 29), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 22)
 1. Pierwsze czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług COM(2016)128 (druk senacki nr 147).

         retransmisja posiedzenia

21 27.04.2016
 1. Perspektywy rozwoju spółdzielczości w Polsce i Unii Europejskiej.
  Materiały:
  Program seminarium
  Informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  OT-644 Ruch spółdzielczy w Europie i instrumenty wsparcia (pdf)
  Prezentacja Krajowa Rada Spółdzielcza
  Prezentacja Spółdzielczy Instytut Badawczy Krajowa Rada Spółdzielcza
  Prezentacja Spółdzielnia Nasza Energia
  Prezentacja Cooperatives Europe

retransmisja posiedzenia

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito