Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
56 30.11.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 56), Komisji Środowiska (nr 38)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 345, druki sejmowe nr 996 i 1012).

retransmisja posiedzenia

 

55 17.11.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 55), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 59)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 30. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

retransmisja posiedzenia

54 03.11.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 54), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 54)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk senacki nr 308, druki sejmowe nr 849 i 902). 
  materiał porównawczy
  Materiały:
  Związek Polskie Mięso

  retransmisja posiedzenia

53 26.10.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (nr 34), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 53)
 1. Polityka surowcowa państwa: rozpoznanie nowych złóż i proces koncesyjny. Perspektywy inwestycji w nowe złoża.
 2. Informacja Ministerstwa Środowiska na temat projektowanych zmian w ustawie – Prawo geologiczne i górnicze.
  Materiały:
  Ministerstwo Środowiska

 retransmisja posiedzenia

52 20.10.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 52), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 88)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28. posiedzeniu Senatu do ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

retransmisja posiedzenia

51 18.10.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 28), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 50), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 51)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (druk senacki nr 294, druki sejmowe nr 789, 868 i 868-A).
  Materiały:
  Pismo Konfederacji Lewiatan (skan dokumentu)

retransmisja posiedzenia

50 05.10.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 54), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 50)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 27. posiedzeniu Senatu do ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

retransmisja posiedzenia

49 04.10.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 82), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 49)
 1. Rozpatrzenie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (druk senacki nr 282, druki sejmowe nr 630 i 853).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Urząd Regulacji Energetyki

retransmisja posiedzenia

48 04.10.2016
 1. Możliwości produkcji i użytkowania samochodów elektrycznych w Polsce.
  Materiały:
  Pismo przewodnie ministra energii
  Możliwości produkcji i użytkowania samochodów elektrycznych w Polsce
  Plan rozwoju elektromobilności w Polsce
  Prognoza oddziaływania na środowisko krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych
  Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych
  Pismo przewodnie Ministerstwa Rozwoju
  Możliwości rozwoju produkcji autobusów elektrycznych w Polsce

Prezentacje

retransmisja posiedzenia

47 21.09.2016
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 274, druki sejmowe nr 722, 753 i 753-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito