Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
90 25.07.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 90), Komisji Środowiska (nr 72)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk senacki nr 568, druki sejmowe nr 1733, 1747 i 1747-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  CEZ Polska Sp. z o.o.
  CEZ Polska Sp .z.o.o.1
  Polska Izba Gospodarcza PIGEOR
  Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
  Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej  1.
  Związek Banków Polskic

retransmisja posiedzenia

89 25.07.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 89), Komisji Infrastruktury (nr 99)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym (druk senacki nr 569, druki sejmowe nr 1731 i 1741).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

88 12.07.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (druk senacki nr 547, druki sejmowe nr 1603 i 1660).
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 549, druki sejmowe nr 1630 i 1669 i 1669-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

 


 

87 11.07.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 97), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 87)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk senacki nr 554, druki sejmowe nr 1602, 1701 i 1701-A).
  Materiały:
  Transport Logistyka Polska
  Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe

retransmisja posiedzenia
 

86 20.06.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (nr 65), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 86)
 1. Informacja Ministerstwa Energii na temat funkcjonowania ustawy o odnawialnych źródłach energii.
  Materiały:
  Minister Energii
  P
  rezentacja Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej
  Prezentacja Instytutu Inżynierii Biosystemów - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 retransmisja posiedzenia

85 30.05.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 85), Komisji Środowiska (nr 63)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 516, druki sejmowe nr 1480, 1493 i 1493-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

84 11.05.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (druk senacki nr 488, druki sejmowe nr 1230 i 1421).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (druk senacki nr 491, druki sejmowe nr 1370 i 1489).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Związek Banków Polskich

retransmisja posiedzenia

83 26.04.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (nr 59), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 83)
 1. Informacja PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. na temat bieżącej sytuacji sektora elektroenergetycznego.
 2. Czynniki zewnętrzne, w tym unijna polityka klimatyczna, wpływające na przyszły kształt polskiej energetyki.
   retransmisja posiedzenia
82 25.04.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 82), Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 99)
 1. Pierwsze czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii (wersja przekształcona) COM(2016) 861 (druk senacki nr 481).

 2. Pierwsze czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) COM(2016) 864 (druk senacki nr 482).
   retransmisja posiedzenia

81 20.04.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia (nr 43), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 81)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 39. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.

retransmisja posiedzenia

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito