Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
80 19.04.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 40), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 80)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (druk senacki nr 454, druki sejmowe nr 1195 i 1360).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

79 19.04.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 79), Komisji Zdrowia (nr 42)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk senacki nr 472, druki sejmowe nr 1126, 1222, 1413 i 1413-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:

  Super-Pharm Poland Sp. z o.o.
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  Związek Pracodawców Aptecznych
  Manifest Aptekarzy Polskich
  Ambasador Izraela

  Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek
  Konfederacja Lewiatan i Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET
  Naczelna Izba Aptekarska
  Federacja Pacjentów Polskich
  Krajowa Rada Izb Rolnych
  Naczelna Izba Aptekarska
  Materiały - Naczelna Izba Aptekarska
  Uwaga obywatelska

retransmisja posiedzenia

78 30.03.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 83), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 78), Komisji Ustawodawczej (nr 157)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

77 30.03.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 77), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 84), Komisji Ustawodawczej (nr 156)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.

retransmisja posiedzenia

76 23.03.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 81), Komisji Ustawodawczej (nr 151), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 76)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (druk senacki nr 442, druki sejmowe nr 1185, 1339 i 1339-A).
  Opinia Biura  Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Konfederacja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
  Konfederacja Lewiatan

retransmisja posiedzenia

75 23.03.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 75), Komisji Ustawodawczej (nr 150), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 79)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 439, druki sejmowe nr 1183 i 1304).
  Opinia Biura  Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

74 14.03.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 55), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 74)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (druk senacki nr 444, druki sejmowe nr 1364 i 1368). 
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

73 14.03.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 73), Komisji Środowiska (nr 51)
 1. Perspektywy branży ciepłowniczej w kontekście realizacji standardów emisji. Rynek ciepła systemowego – szanse i zagrożenia.
 2. Informacja Ministra Energii o planowanym systemie wsparcia wysokosprawnej kogeneracji po 2018 r.
 3. Prawne uwarunkowania działania klastrów energii.
  Materiały:
  Minister Energii

  Prezentacja 1

  Prezentacja 2

  Prezentacja 3

retransmisja posiedzenia

72 03.03.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 72), Komisji Infrastruktury (nr 74), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 77)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 36. posiedzeniu Senatu do ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

retransmisja posiedzenia

71 03.03.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (druk senacki nr 434, druki sejmowe nr 1257 i 1261).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito