Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
105 18.12.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (nr 84), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 105), Komisji Ustawodawczej (nr 205)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (cd.) (druk senacki nr 263), proces legislacyjny druku 263
104 15.12.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 102), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 104)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 52. posiedzeniu Senatu do ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.
   retransmisja posiedzenia
103 6.12.2017 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 51. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

102 05.12.2017
12.12.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 99), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 102)
 1. Rozpatrzenie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (druk senacki nr 668, druki sejmowe nr 870, 1958 i 1958-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele 
  Polskia Organizacja Handlu i Dystrybucji

  Polska Izba Paliw Płynnych
  Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele 1

  Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu

  Uwaga obywatelska 1

  Uwaga obywatelska 2

  Uwaga obywatelska 3

  Uwaga obywatelska 4

  Uwaga obywatelska 5

retrnasmisja posiedzenia cz.1

retransmisja posiedzenia cz. 2

101 4.12.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 662, druki sejmowe nr 1779, 1884 i 1884-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Krajowa Rada Spółdzielcza
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 663, druki sejmowe nr 1974, 2004 i 2004-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Francusko-Polska Izba Gospodarcza
  NSZZ ”Solidarność”, Konfederacja Lewiatan
  Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
  Izba Gospodarki Elektronicznej
  Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

retransmisja posiedzenia

 

100 22.11.2017 r.
 1. Polski Plan Alzheimerowski – jego znaczenie dla społeczeństwa.

retransmisja posiedzenia

99 15.11.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 99), Komisji Zdrowia (nr 60), Komisji Ustawodawczej (nr 197)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 50. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

retransmisja posiedzenia

98 09.11.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 98), Komisji Zdrowia (nr 59), Komisji Ustawodawczej (nr 194)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk senacki nr 542).

retransmisja posiedzenia

97 08.11.2017
 1. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2016 r.” (druk senacki nr 621).

 2. Rozpatrzenie „Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.” (druk senacki nr 622).

retransmisja posiedzenia cz.1

retransmisja posiedzenia cz.2

96 19.10.2017
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 48. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 retransmisja posiedzenia

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito