Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworzadności i Petycji

27 września 2017 20:05

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
5 min. po ogłoszeniu przerwy w obradach, sala 176

  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 47. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito