Rozwiń język: pl
 
 

SenatRzeczypospolitejPolskiej

Kategorie w dziale

Z prac komisji senackich

23 marca 2017 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wniosła o przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

20 marca 2017 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją na temat priorytetów Polski w zakresie wspólnej polityki rolnej po 2020 r.

15 marca 2017 r.

Komisja Środowiska przyjęła stanowisko w sprawie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

14 marca 2017 r.

Komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności przyjęły bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

14 marca 2017 r.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wniosła o przyjęcie bez poprawek ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim

14 marca 2017 r.

Komisja Środowiska przyjęła stanowisko w sprawie uwzględnienia osadów ściekowych w gospodarce cyrkulacyjnej

14 marca 2017 r.

Komisje: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Środowiska debatowały na temat perspektyw branży ciepłowniczej w kontekście spełniania standardów emisji

14 marca 2017 r.

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą zapoznała się z informacją Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat sytuacji osób polskiego pochodzenia w Donbasie

14 marca 2017 r.

Komisje: Środowiska i Infrastruktury rozpatrzyły 2 ustawy i wniosły o ich przyjęcie bez poprawek

14 marca 2017 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła wskazany przez rzecznika praw obywatelskich problem braku kontroli sądowoadministracyjnej w zakresie bezczynności organów właściwych do załatwiania skarg
Najnowsze     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito