Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Z prac komisji senackich

16 stycznia 2018 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją o realizacji Programu Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2015–2019

16 stycznia 2018 r.

Komisje: Środowiska oraz Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej wniosły o przyjęcie bez poprawek ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych

16 stycznia 2018 r.

Komisja Środowiska zapoznała się z informacją pełnomocnika rządu ds. polityki klimatycznej

19 grudnia 2017 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej spotkała się z 2 kandydatami na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP

19 grudnia 2017 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosła o przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

19 grudnia 2017 r.

Komisja Kultury i Środków Przekazu wniosła o przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

18 grudnia 2017 r.

Tematem posiedzenia Komisji Środowiska był stan lasów po katastrofach spowodowanych ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi w 2017 r.

18 grudnia 2017 r.

Komisje: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wniosły o przyjęcie bez poprawek ustawy o Służbie Ochrony Państwa

14 grudnia 2017 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wniosła o przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

13 grudnia 2017 r.

Komisja Infrastruktury zapoznała się z informacją dotyczącą dostosowania infrastruktury kolejowej i wagonów do potrzeb osób niepełnosprawnych
Najnowsze     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito