Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu

21 lutego 2017 08:00

Komisja Kultury i Środków Przekazu
godz. 8.00, sala 182

  1. Rozpatrzenie wskazanych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Finansowanie kinematografii przez Polski Instytut Sztuki Filmowej”.
  2. Rozpatrzenie wskazanych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Digitalizacja dóbr kultury w Polsce”.
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito