Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Wydarzenia

List marszałka Senatu do nauczycieli, dyrektorów i pracowników szkół polskich i polonijnych

13 października 2017

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej marszałek Senatu Stanisław Karczewski wystosował list do Nauczycieli, Dyrektorów i Pracowników Szkół Polskich i Polonijnych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Oto jego treść:

"Drodzy Rodacy!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej chciałbym wszystkim nauczycielom  i  pracownikom szkół w Polsce i poza granicami kraju pogratulować osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych.

Państwa postawę i zaangażowanie najpełniej wyrażają słowa watykańskiej Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissimum Educationis”: „piękne (...) i wielkiej doniosłości jest powołanie tych wszystkich, którzy pomagając rodzicom
w wypełnieniu ich obowiązku (…)  podejmują w szkołach zadania wychowawcze; powołanie to wymaga szczególnych przymiotów umysłu i serca, jak najstaranniejszego przygotowania i ciągłej gotowości do odnowy i dostosowania”.

Dziękuję pedagogom skupionym w organizacjach oświatowych  za twórczą pracę z młodzieżą. Wdzięczny jestem,
że wybraliście Państwo trud nauczania młodego pokolenia, wzięliście odpowiedzialność za jego rozwój i dokładacie starań,
by podczas kreatywnych zajęć czerpało także z mądrości starszych pokoleń.

Szanowni Państwo,

od momentu ukonstytuowania się Senatu, ta pierwsza demokratyczna instytucja państwa polskiego po 1989 roku, realizuje strategiczny program wspierania nauki języka ojczystego oraz promowania kultury polskiej poza granicami kraju.
W ten sposób umacniamy dobro wspólne, jakim jest dla nas wszystkich Polska.

Pragnę Państwa zapewnić, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej wspiera i będzie wspierał wszystkie formy nauczania, które sprzyjają utrzymaniu silnych więzi dzieci i młodzieży
z Ojczyzną przodków.  Mam świadomość, że dla  Państwa pracy  pedagogicznej konieczne jest wszechstronne finansowanie nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych w szkołach polskich i polonijnych  oraz zapewnienie przychylności władz kraju zamieszkania. Zapewniam, że Senat dołoży wszelkich starań, aby Państwu w tym pomóc.

W Dniu Edukacji Narodowej, Drodzy Nauczyciele,  Wychowawcy, Rodzice i wszyscy zaangażowani w edukację  przyjmijcie, proszę, jak najserdeczniejsze podziękowania
i gratulacje. Niech to święto będzie dla Państwa okazją do odczuwania zasłużonej dumy z Waszej trudnej, ciężkiej i tak bardzo potrzebnej pracy.

                Z wyrazami szacunku

Stanisław Karczewski"

Pliki do pobrania

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito