Narzędzia:

Zapowiedzi

Senatorowie z Maroka z wizytą w Polsce.

9 stycznia 2014

Na zaproszenie marszałka Senatu w dniach  9-11 stycznia 2014 roku oficjalną wizytę w Polsce złożył Mohamed Cheikh Biadillah, przewodniczący Izby Doradców( senatu) Maroka. Przewodniczącemu izby parlamentu marokańskiego towarzyszyli: Mohammed El Ansami, przewodniczący klubu opozycyjnej partii Istiqlal, Mohammed Alami, przewodniczący klubu opozycyjnej partii socjalistycznej i Labi Kharbouche, przewodniczący partii Sojuszu Socjalistycznego. 9 stycznia delegację parlamentu Maroka przyjął marszałek Bogdan Borusewicz.

Przewodniczący Mohammed Cheikh Biadillah podziękował za zaproszenie do złożenia wizyty w Polsce, w kraju, z którym – jak podkreślił – Maroko utrzymuje relacje od co najmniej 220 lat.  Przedstawiając obecną sytuację w swojej ojczyźnie oraz w Afryce Północnej przewodniczący Izby Doradców podkreślił, że Maroko od chwili uzyskania niepodległości wybrało wielopartyjny system polityczny. Dodał, że Maroko zajmuje specyficzne miejsce w Afryce Północnej i w świecie arabskim. „Wiosna arabska” zniosła autorytarne reżimy a u sterów rządów pojawiła się nowa generacja polityków. Maroko wybrało drogę spokojnych przemian. Została powołana  komisja pojednania narodowego. Został przyjęty kodeks rodzinny uznający prawa kobiet. Kraj przeszedł „suchą nogą” przez kryzys ekonomiczny. Postulaty demonstrującej młodzieży zostały uwzględnione w nowej konstytucji, która została przyjęta w drodze referendum. Nowa ustawa zasadnicza uznaje różnorodność narodową i polityczną Maroka. Wprowadzono trójpodział władzy. Parlament jest dwuizbowy, a inicjatywa ustawodawcza należy do parlamentu. Sądy są niezawisłe.

Przewodniczący Izby Doradców zaprosił marszałka Borusewicza do złożenia wizyty w Maroku. Zaproponował zacieśnienie współpracy międzyparlamentarnej i powołanie Forum  Międzyparlamentarnego Polski i Maroka. Jak podkreślił, taki model znakomicie się sprawdził w budowaniu relacji Maroka z Hiszpanią i Francją.

Delegacja marokańskiej senatorów spotkała się także ze sprawozdawcą Komisji Politycznej i Demokracji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy senatorem Bogdanem Klichem oraz przewodniczącym Komisji Spraw Unii Europejskiej, senatorem Edmundem Wittbrodtem.

Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk