Narzędzia:

Zapowiedzi

17 grudnia 2013 r.

17 grudnia 2013

Komisja Kultury i Środków Przekazu zapoznała się wstępnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2014 w częściach dotyczących jej przedmiotowego zakresu działania. Jak wynika z informacji dyrektora Departamentu Finansowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wojciecha Kwiatkowskiego, w 2014 r. minister kultury będzie dysponował ponad 3,5 mld zł, co oznacza, że będzie to o ponad 200 mln zł więcej niż w 2013 r. Kwota ta obejmuje nie tylko środki z budżetu państwa, ale również pieniądze pochodzące z funduszy celowych i budżetu Unii Europejskiej. „To porównanie wygląda korzystnie dla 2014 r., bo w resorcie kultury już przekraczamy kwotę 3,5 miliarda złotych (...). Jak zaczynałem pracę w resorcie kultury 10 lat temu, to wszystkie pieniądze, na jakie mogliśmy liczyć, to było niecałe 1,5 miliarda zł” – podkreślił dyrektor. Dodał też, że w porównaniu z 2013 r. ogólny wzrost środków w dyspozycji ministra kultury wyniesie 6,1%. W 2014 r. budżet państwa w zakresie dotyczącym kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniesie 2 mld 981 mln 615 tys. zł. Jednym z priorytetów ministerstwa kultury będzie uruchomienie Narodowego Programu Czytelnictwa, w 2014 r. będą też kontynuowane wydatki na realizację wieloletnich programów takich jak „Kultura+” oraz na budowę Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Podczas posiedzenia działalność resortu kultury negatywnie ocenił senator Kazimierz Kutz, który przypomniał kontrowersje związane z Muzeum Śląskim w Katowicach. Jego zdaniem, doszło tu do skandalu polegającego na odwołaniu dyrektora powstającej placówki Leszka Jodlińskiego, który – w ocenie senatora – „jest wybitnym fachowcem” i „bardzo dobrze prowadził tę instytucję”. Jak ocenił senator Kazimierz Kutz, zwolnienie Leszka Jodlińskiego było pozbawione merytorycznych podstaw, a nadzór ministra kultury w tej sprawie był niewystarczający. Sprawa Muzeum Śląskiego i jego dyrektora stała się głośna w 2012 r. w związku z protestami niektórych środowisk wobec projektu scenariusza stałej wystawy o historii Górnego Śląska, powstającej w nowej siedzibie muzeum. Wyłonionemu w konkursie projektowi wystawy zarzucano eksponowanie niemieckich i regionalnych wątków w historii Śląska kosztem polskich tradycji.

Podczas posiedzenia omówiono także planowane w 2014 r. finanse Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informację na ten temat przedstawił przewodniczący Jan Dworak. Dochody budżetowe krajowej rady określono na poziomie 18 mln 723 tys. zł, co w stosunku do wyjątkowego pod względem finansowym 2013 r. oznacza pewien istotny spadek. Jeśli spojrzeć jednak na przeciętną wysokość dochodów budżetowych w ciągu ostatnich 20 lat, to zdecydowanie jest to powyżej średniej. Na zaplanowane w projekcie budżetu dochody w 2014 r. składają się m.in. wpływy z opłat koncesyjnych, z tytułu wpisów do rejestru programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemach teleinformatycznych oraz opłat prolongacyjnych. Jak wyjaśnił przewodniczący Jan Dworak, większy niż zazwyczaj budżet KRRiT w 2013 r. związany był z uruchomieniem multipleksów cyfrowych. Omawiając wysokość wydatków krajowej rady, które w 2014 r. mają wynieść około 21,6 mln zł, zwrócił natomiast uwagę na wysokie koszty najmu siedziby KRRiT. O ile w 2012 r. koszt najmu wynosił około 1,5 mln zł, to w 2013 r. było to już około 2 mln zł. „To jest problem, który musi być rozwiązany (...) jedynym wyjściem tak naprawdę, racjonalnym dla budżetu państwa, byłoby znalezienie siedziby z zasobów skarbu państwa, ponieważ Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji to urząd państwowy” – stwierdził Jan Dworak.

Podczas posiedzenia omówiono również plany finansowe m.in. Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W 2014 r. łączny budżet tej instytucji ma wynieść 143 mln 875 tys. zł oraz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, którego budżet w 2014 r. zaplanowano na ponad 4,2 mln zł.