Narzędzia:

Zapowiedzi

2 stycznia 2014 r.

2 stycznia 2014

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich zaakceptowała ustawę budżetową na rok 2014 w częściach dotyczących kancelarii: premiera, prezydenta, Sejmu i Senatu. Zgodnie z uchwalonym przez Sejm w grudniu 2013 r. budżetem, w 2014 r. zwiększą się jedynie wydatki Kancelarii Sejmu. Ma to związek z zaplanowanymi przez tę instytucję dużymi inwestycjami. Budżety pozostałych kancelarii zmniejszą się w stosunku do 2013 r. o kilka procent. Jak poinformował szef Kancelarii Sejmu Lech Czapla, chodzi m.in. o budowę nowego budynku biurowego przy ul. Maszyńskiego, w którym siedzibę znajdą Wszechnica Sejmowa, sale, które będą przyjmowały coraz liczniej odwiedzające Sejm wycieczki, a także sejmowa komisja ds. służb specjalnych i centrum monitoringu Straży Marszałkowskiej. Druga z dużych inwestycji sejmowych to planowana od 2000 r. budowa nowego gmachu komisji sejmowych. W 2014 r. ma zostać przygotowana dokumentacja realizacji tego przedsięwzięcia. Zaplanowano też rozbudowę (przy współudziale Kancelarii Senatu) funkcjonującego już elektronicznego systemu bezpieczeństwa całego kompleksu parlamentarnego przy ulicy Wiejskiej. Łącznie wydatki Kancelarii Sejmu zaplanowano na ponad 407 mln złotych; dochody zaś – na 1,2 mln złotych. Świadczenia poselskie mają wynieść 188,5 mln złotych. Ogółem budżet Kancelarii Sejmu ma wzrosnąć w stosunku do 2013 r. o około 3%. Wydatki Kancelarii Senatu zgodnie z ustawą budżetową wyniosą natomiast 94,2 mln zł (w 2013 r. było to 97 mln zł, a po nowelizacji budżetu – około 92 mln). W 2014 r. kancelaria ma w planach m.in. tłumaczenie transmisji posiedzeń izby wyższej parlamentu na język migowy. Taką transmisję od pewnego czasu przeprowadza już Sejm. Mniejsze wydatki w stosunku do 2013 r. zaplanowano też w kancelariach: premiera i prezydenta (odpowiednio: 125 mln zł oraz 167,6 mln zł). W 2013 r. zgodnie ze znowelizowanym budżetem było to 125,8 mln zł w wypadku KPRM i 175,3 mln złotych w wypadku Kancelarii Prezydenta.