Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie komisji: Ustawodawczej, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

30 czerwca 2020 13:00

Komisja Ustawodawcza, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
godz. 13.00, sala obrad plenarnych Senatu

  1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw  (cd.) (druk senacki nr 138).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito