Narzędzia:

Zapowiedzi

Obrady Senatu będą tłumaczone na język migowy

23 grudnia 2013

Na początku 2014 r. Senat uzupełni internetową transmisję swoich posiedzeń plenarnych o symultaniczne tłumaczenie na język migowy. Pierwsze posiedzenie Izby tłumaczone na język migowy odbędzie się 9 i 10 stycznia 2014 r. Tłumaczenie będzie dostępne na senackiej stronie internetowej, równolegle z transmisją obrazu i dźwięku.

Tłumaczenie posiedzenia plenarnego parlamentu na język migowy jest zjawiskiem unikatowym na skalę europejską. Oprócz Sejmu taki nowatorski i doniosły społecznie projekt realizują jeszcze parlamenty dwóch krajów w Europie  – Luksemburga i Szwajcarii.

Zgodnie z art. 3 ust. l pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej prawo do informacji obejmuje uprawnienia do dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Na tę ustawę powołali się senatorowie Norbert Obrycki i Sławomir Preiss,  zapytując w oświadczeniu złożonym na 37. posiedzeniu Senatu w lipcu 2013 r. , czy możliwe jest, aby transmisje z posiedzeń Senatu były tłumaczone na język migowy. „Uważamy, że Sejm i Senat to instytucje, które powinny zadbać o to, aby każdy obywatel Polski miał możliwość dostępu do informacji i wysłuchania polityków” – czytamy w oświadczeniu senatorów. Marszałek Bogdan Borusewicz przychylił się do inicjatywy senatorów, która realizuje postulaty środowisk osób niepełnosprawnych.

Foto Michał Jóefaciuk