Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie komisji:Rodziny,Polityki Senioralnej i Społecznej,Budżetu i Finansów Publicznych ,Samorządu Terytorialnego i Admin..

18 czerwca 2020 08:15

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
godz. 8.15, sala obrad plenarnych Senatu 

  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 12. posiedzeniu Senatu do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito