Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie komisji: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,Ustawodawczej,Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

18 czerwca 2020 08:00

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
godz. 8.00, sala 217

  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 12. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito