Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

18 czerwca 2020 08:15

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
godz. 8.15, sala 176

  1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i (UE) 2019/876 w odniesieniu do dostosowań w odpowiedzi na pandemię COVID-19.
  2. Wniosek dotyczący  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do szczególnych działań mających zapewnić nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach EFRROW w odpowiedzi na epidemię COVID-19.
  3. Akty ustawodawcze bez uwag – propozycja: COM(2020) 197, COM(2020) 198, COM(2020) 201.
  4. Akty nieustawodawcze, w sprawie których komisja nie wystąpi o stanowisko rządu – propozycja: COM(2020) 219, COM(2020) 214, COM(2020) 205, COM(2020) 199, COM(2020) 195, COM(2020) 194, COM(2020) 181, COM(2020) 157.
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito