Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

2 czerwca 2020 08:15

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
godz. 8.15, sala 182

  1. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejski Zielony Ład – COM(2019) 640.
  2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie) – COM(2020) 080.
  3. Akty ustawodawcze bez uwag – propozycja: COM(2020) 048, COM(2020) 049, COM(2020) 135, COM(2020) 137, COM(2020) 163, COM(2020) 176, COM(2020) 178, COM(2020) 179.
  4. Akty nieustawodawcze, w sprawie których komisja nie wystąpi o stanowisko rządu – propozycja: COM(2019) 636, COM(2020) 053, COM(2020) 058, COM(2020) 059, COM(2020) 061, COM(2020) 070, COM(2020) 071, COM(2020) 073, COM(020) 087, COM(2020) 089, COM(2020) 092, COM(2020) 171,COM(2020) 172, COM(2020) 175, COM(2020) 182, COM(2020) 185,COM(2020) 200.
  5. Akty nieustawodawcze, w sprawie których komisja wystąpi o stanowisko rządu – propozycja: COM(2020) 380, COM(2020) 381, COM(2020) 550.
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito