Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich przerwa w obradach komisji do godz. 13.00

26 maja 2020 18:10

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich
bezpośrednio po posiedzeniu z KU, 
sala 182 - zmiana ternimu posiedzenia

  1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
  2. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
  3. Analiza oświadczeń senatorów X kadencji o stanie majątkowym złożonych na początku X kadencji.

 

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito