Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej posiedzenie odwołane

27 maja 2020 09:00

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
godz. 9.00, sala 182 -
posiedzenie odwołane

  1. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejski Zielony Ład – COM(2019) 640.
  2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie) – COM(2020) 080.
  3. Akty ustawodawcze bez uwag – propozycja: COM(2020) 048, COM(2020) 049, COM(2020) 135, COM(2020) 137, COM(2020) 163.
  4. Akty nieustawodawcze, w sprawie których komisja nie wystąpi o stanowisko rządu – propozycja: COM(2020) 053, COM(2020) 058, COM(2020) 059, COM(2020) 061, COM(2020) 070, COM(2020) 071, COM(2020) 073, COM(020) 087,COM(2020) 089, COM(2020) 092, COM(2020) 171, COM(2020) 172,  COM(2020) 175.
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito